Regulamin

§ 1 [Postanowienia ogólne]
1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są zasady funkcjonowania sklepu internetowego prowadzonego pod domeną www.essentepolska.pl (dalej Sklep internetowy), w tym zasady dokonywania i realizacji zamówień, procedura rozpatrywania reklamacji i zwrotu towarów, ochrona danych osobowych klientów.
2. Przystępując do korzystania ze Sklepu internetowego, klient zobowiązany jest zaakceptować niniejszy regulamin, a także powstrzymać się od korzystania za Sklepu w sposób bezprawny lub naruszający prawa innych klientów. W szczególności, Klient zobowiązany jest:
2.1. Nie dostarczać i nie przekazywać treści zabronionych przez przepisy prawa;
2.2. Korzystać ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
2.3. Nie rozsyłać i nie umieszczać w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej lub szkodliwego oprogramowania.
3. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy jest działalność gospodarcza pod nazwą AESTHETIC GROUP Marcin Tłustochowicz, ul. Lucjana Rydla 9A/11, 30-122 Kraków , NIP: 609 004 30 15, zwana dalej Sprzedającym.
4. Wszystkie znaki i nazwy handlowe zamieszczone na stronie są znakami zastrzeżonymi służą jedynie identyfikacji produktów.
5. Wszystkie ceny towarów, które znajdują się w ofercie sklepu są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.
6. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu postanowień art. 66 Kodeksu Cywilnego.
7. Każdy klient otrzymuje fakturę lub paragon fiskalny. Wystawienie faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu do jej wystawienia bez podpisu klienta.
8. Osoby chcące zamawiać produkty z fakturą wewnątrzwspólnotową ze stawką podatku VAT – 0 obowiązane są przesłać na adres mailowy biuro@essentepolska.pldokument zaświadczający nadanie unijnego NIP-u. Po ustaleniu wysokości kosztów przesyłki podajemy wartość do wpłacenia na konto.

§ 2 [Zamówienia]
1. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet, zarówno dla klientów prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących zakupu w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością (dalej Przedsiębiorcy), jak i dla klientów dokonujących zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej Konsumenci).
2. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
2.1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, 24h na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego; zamówienia złożone w ten sposób w dni wolne od pracy, będą realizowane w następujących po tym dniu dniach roboczych.
2.2. Telefonicznie, pod numerami telefonów +48 728 278 912- Profesjonaliści, +48 728 278 245- Klienci Detaliczni, w dni robocze w godzinach od 9 do 17.
2.3 Pocztą elektroniczną, pod adresem biuro@essentepolska.pl
3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego polega na wybraniu produktów zawartych w ofercie Sklepu, wskazaniu ich ilości, wybraniu sposobu ich dostawy oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku o treści „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, które jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
4. Zamówienie złożone telefonicznie lub pocztą elektroniczną powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
4.1. Rodzaj zamawianych produktów i ich ilość;
4.2. Wskazanie rodzaju żądanego rachunku (paragon/faktura VAT);
4.3. Dane klienta niezbędne do dokonania wysyłki, ewentualnie także do wystawienia faktury VAT, a co najmniej imię i nazwisko (nazwę), adres dostawy, numer telefonu;
4.4. Wskazanie sposobu dostawy.
5. Zamówienia będą realizowane według kolejności ich dokonania oraz według daty wpłynięcia należnej kwoty na konto.
6. Jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane ze względu na podanie przez klienta nieprecyzyjnych lub nieprawdziwych danych w postaci: adresu e-mail, numeru telefonu itp., pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z klientem celem usunięcia wątpliwości. W przypadku, gdy wątpliwości nie dadzą się usunąć, Sprzedający odstąpi od realizacji zamówienia i zwróci klientowi zapłaconą kwotę.
7. Złożenie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli będące ofertą zawarcia umowy sprzedaży. Klient jest związany złożoną ofertą do momentu otrzymania odpowiedzi Sprzedającego o potwierdzeniu lub odmowie przyjęcia zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, które nastąpi w formie elektronicznej poprzez przesłanie klientowi wiadomości e-mail, na podany przez niego adres.
8. Po zawarciu umowy klient otrzymuje na podany przez siebie adres wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie istotnych elementów zamówienia, tj. przede wszystkim cenę zakupu, numer zamówienia, formę płatności, przewidywany czas dostawy.

§3 [Płatności]
1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
•Przedpłata na konto:
Wysyłka kurierska za pośrednictwem kuriera GLS na terenie Polski – 10 zł
W przypadku zamówienia powyżej 499 zł wysyłka na terenie Polski jest bezpłatna.
AESTHETIC GROUP Marcin Tłustochowicz
ul. Lucjana Rydla 9A/11 30-122 Kraków
konto bankowe: ING Bank Śląski PL 34 1050 1445 1000 0092 2669 6178
Przy przedpłacie na konto zamówiony towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty.

• Przedpłata na konto (za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 – możliwość płatności szybkim przelewem internetowym oraz kartą płatniczą -Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)
Wysyłka kurierska za pośrednictwem kuriera GLS na terenie Polski- 10 zł
W przypadku zamówienia powyżej 499 zł wysyłka na terenie Polski jest bezpłatna.
Towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty.

•Pobranie
Wysyłka kurierska pobraniowa za pośrednictwem kuriera GLS na terenie Polski – 16 zł
Klient płaci za towar przy odbiorze przesyłki.

2. Przy wyborze płatności przelewem czas oczekiwania na wpłynięcie środków na nasze konto to 5 dni roboczych. W przypadku braku płatności w tym czasie zamówienie będzie anulowane.

3. W przypadku zamiaru zamówienia produktów z wysyłką zagraniczną, Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z biurem drogą telefoniczną +48 728 278 245 [od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 17] lub mailową: biuro@essentepolska.pl celem ustalenia warunków i kosztów dostawy oraz płatności.

4. W przypadku braku kontaktu telefonicznego lub mailowego ze strony Klienta a zakupem przez niego produktów poprzez witrynę www.essentepolska.pl i płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, zwrot kwoty zamówienia [ Klientowi na wskazane przez niego konto, po uprzednim podjęciu przez biuro kontaktu telefonicznego lub mailowego na dane wskazane w zamówieniu] pomniejszony zostanie o koszt zwrotnego przelewu bankowego lub/oraz prowizję serwisu Przelewy24.

§4 [Dostawa]
1. Dostawa na terenie Polski – Koszty dostawy zamówienia, pobrania, ubezpieczenia przesyłki oraz inne koszty związane z dostawą zamówionych produktów pokrywa klient. Ostateczna kwota zamówienia, z wyszczególnionymi należnościami z tytułu dostawy jest komunikowana klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
2. Przesyłki realizowane są na terenie Polski. Produkty również wysyłamy poza granicę Polski. W przypadku zamiaru zamówienia produktów z wysyłką zagraniczną, Klient zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z biurem drogą telefoniczną +48 728 278 245 [od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 17] lub mailową: biuro@essentepolska.pl celem ustalenia warunków i kosztów dostawy oraz płatności.

3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego lub mailowego ze strony Klienta a zakupem przez niego produktów poprzez witrynę www.essentepolska.pl i płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, zwrot kwoty zamówienia [ Klientowi na wskazane przez niego konto, po uprzednim podjęciu przez biuro kontaktu telefonicznego lub mailowego na dane wskazane w zamówieniu] pomniejszony zostanie o koszt zwrotnego przelewu bankowego lub/oraz prowizję serwisu Przelewy24.
4. Zamówienia realizowane są najpóźniej do 72 godzin.W przypadku, kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu na magazynie/ wyczerpania asortymentu, klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie lub otrzymać towar w późniejszym terminie.
5. Wszystkie przesyłki na terenie Polski, są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
6. Sprzedający dokłada wszelkich starań zabezpieczając towary do wysyłki, aby dotarły do klienta w stanie bez uszkodzeń.
7. Klient będący Przedsiębiorcą, który dokona zamówienia z płatnością za pobraniem a nie odbierze przesyłki, w celu ponownego dokonania zamówienia będzie musiał w pierwszej kolejności pokryć koszty dostawy i zwrotu poprzedniego zamówienia. W przypadku klientów będących Konsumentami, Sprzedający uprawniony będzie do odmowy realizacji nowego zamówienia.

§5 [Reklamacja i zwroty]
1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.
2. Sprzedający odpowiada względem klienta za niezgodność zamówionego towaru z umową na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa.
3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony towar jest niezgodny z umową (wadliwy) należy złożyć reklamację. Zalecany jest kontakt telefoniczny z biurem pod numerem +48 792 512 767 lub mailowy biuro@essentepolska.pl. Klient otrzyma drogą mailową na wskazany przez siebie adres formularz reklamacji, który wypełniony i podpisany prześle wraz z towarem drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego (AESTHETIC GROUP ul. Lucjana Rydla 9A/11 30-122 Kraków) z dopiskiem „Reklamacja”. Wysyłka może być dokonana listem poleconym, paczką lub inną formą przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
4. Jeżeli klient jest Konsumentem, otrzyma on informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający na własny koszt dostarczy Konsumentowi produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru wraz z innymi poniesionymi kosztami. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Konsumenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
6. Sprzedający nie udziela na sprzedawane produkty osobnej, własnej gwarancji w rozumieniu art. 577 i nast. kc. Jeżeli na dany produkt została udzielona gwarancja przez producenta (importera), fakt ten będzie odnotowany w opisie produktu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. W przypadku takim uprawnienia klienta z gwarancji określać będą postanowienia karty gwarancyjnej lub inne oświadczenia producenta (importera). Nawet jednak w takim wypadku, podmiotem zobowiązanym z gwarancji będzie producent (importer) lub inny podmiot, który gwarancji udzielił, nie zaś Sprzedający.

§6 [Prawo odstąpienia od umowy]
1. Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
1.1. w przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie – zgodnie z art. 27 i kolejnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Sprzedający udostępnia zgodny z ustawą wzór formularza odstąpienia od umowy oraz wymagane ustawą pouczenie, dostępne po uprzednim kontakcie z: biuro@essentepolska.pl
3. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej, koszty wysyłki podlegają, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, zwrotowi na następujących zasadach:
3.1. w przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie – zwrotowi podlega wyłącznie kwota zamówionego produktu „przez Kupującego” bez kosztów przesyłki towaru „do Kupującego” oraz „do Sprzedającego”.

§7 [Ochrona Danych Osobowych]
1. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z ze zm.).
2. Sprzedający oświadcza, że dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z w/w ustawą oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
3. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez klientów są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zawieranych umów sprzedaży (zrealizowania zamówień).
4. Dane osobowe klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podwykonawców, pracowników lub współpracowników Sprzedającego, świadczących usługi lub wykonujących pracę w związku z realizacją zamówień oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie windykacji. Dane osobowe będą udostępnione powyższym podmiotom wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień i egzekwowania wykonania zawartych umów.

§8 [Postanowienia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Klient związany jest treścią regulaminu, obowiązującą w momencie składania zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Jakiekolwiek zmiany nie mają wpływu na sytuację osób, które złożyły zamówienia przed opublikowaniem zmiany.
* Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

NOWY

Shopping Cart